Trung tâm Y tế

Trung tâm Y tế cung cấp một môi trường thân thiện và quan tâm dành cho tất cả Học sinh, từ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thể chất đến sức khỏe tinh thần. Các Nhân viên tại đây là một phần không thể thiếu trong đội ngũ chăm sóc tận tâm, không chỉ chăm sóc Học sinh mà còn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho Phụ huynh.