Quan hệ Đối tác

Embassy Education, đối tác chiến lược của NLCS HCMC là một trong những Hệ thống Giáo dục hàng đầu và uy tín trong mảng nghệ thuật và thể thao tại TP.HCM. Học sinh học tại NLCCS HCMC sẽ được thụ hưởng Chương trình Giáo dục từ Học viện Âm nhạc & Trình diễn nghệ thuật Soul (SMPAA), Học viện Nghệ thuật Thị giác Đương đại Việt Nam (VCVAA) và Học viện Thể thao Quốc tế Việt Nam (VIIS).