Nhà trường mong muốn xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên trong cộng đồng. Tất cả Học sinh, Phụ huynh và Nhân viên Nhà trường sẽ luôn hợp tác cùng nhau nhằm giúp Học sinh phát huy tối đa tiềm năng của mình trong một môi trường an toàn, hạnh phúc. Nhà trường tin rằng, Học sinh sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất khi Phụ huynh và Nhà trường có được mối quan hệ tích cực và giao tiếp hiệu quả.

Bên cạnh các buổi họp chính thống nhằm trao đổi thông tin và tham vấn giữa Phụ huynh với Nhà trường, tất cả Phụ huynh sẽ được mời tham dự các vở kịch, buổi hòa nhạc, tiệc chiêu đãi, sự kiện từ thiện và các cuộc thi đấu thể thao trong suốt năm học. Những hoạt động này sẽ giúp thắt chặt mối quan hệ giữa Nhà trường và Phụ huynh.