banner-default

NLCS Thư mời Lễ Khai Giảng

Nhà trường trân trọng kính mời Quý phụ huynh cùng các em học sinh đến tham dự Lễ Khai giảng năm học mới tại NLCS HCMC. Là thế hệ thành viên sáng lập của NLCS HCMC, đây là một cơ hội cực kỳ đặc biệt để Nhà trường trao đổi về những thông tin, và chia sẻ về môi trường học tập toàn diện tại đây. Cộng đồng NLCS mong được chào đón Quý phụ huynh cùng các em học sinh đến tham dự. Dưới đây là lịch trình chi tiết của Lễ Khai giảng. 

Giờ 

Hoạt động 

8:30 

Chào đón Phụ huynh và Học sinh  

9:00 – 9:15 

Chào đón và Giới thiệu Ban Giám Hiệu  

9:15 – 10:15 

Tham quan trường và Giới thiệu Giáo viên  

10:15 – 11:45 

Định hướng Học sinh  

Định hướng Phụ huynh  

11:45 – 12:00 

Hoạt động chia tay