NLCS Experience Day

Khám phá khuôn viên hiện đại của trường Tiểu học và trải nghiệm nhiều hoạt…

Open Day

Tìm hiểu về nền học thuật đầy hoài bão, đội ngũ giáo viên ưu tú…

Meet the Principal

Gặp gỡ Hiệu trưởng NLCS Tiến sĩ Alan Phan để hiểu thêm về chương trình…

NLCS for the Day

Trải nghiệm NLCS với việc tham gia các lớp học và các hoạt động Phát…