Phụ huynh

Mục tiêu chung của nhà trường là phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh.  Mỗi thành viên trong cộng đồng cùng nhau hiện thực hóa việc tạo lập môi trường hạnh phúc cho học sinh, nơi các em phát huy tối đa tài năng của mình. Bên cạnh các buổi gặp gỡ, tư vấn và trao đổi thông tin chính thức giữa phụ huynh và giáo viên, tất cả phụ huynh sẽ được mời tham dự các vở kịch, buổi hòa nhạc, tiệc chiêu đãi, các sự kiện từ thiện và thi đấu thể thao trong suốt năm học. Phụ huynh và giáo viên được kết nối chặt chẽ thông qua các sự kiện của trường và giao tiếp cá nhân.

Cộng đồng

Chúng tôi mong muốn phát triển những cá thể có chiều sâu tâm hồn, bao dung nhân ái và suy nghĩ cho người khác. Thông qua đa dạng các chương trình hội nhóm, chú trọng vào các hoạt động cộng đồng và gây quỹ, học sinh nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, lắng nghe và thấu hiểu những nhu cầu của mọi người xung quanh, từ đó đóng góp những giá trị khác biệt và thay đổi cho cuộc sống. Chương trình giáo dục cá nhân, xã hội và sức khỏe nhấn mạnh tầm quan trọng của của lòng tự trọng, trái tim nhân hậu và quan tâm đến mọi người xung quanh.