Hoạt động Cộng đồng

Tại NLCS HCMC, Học sinh được khuyến khích chủ động tham gia các hoạt động cộng đồng, hòa mình vào thế giới rộng lớn. Nhà trường tạo mọi điều kiện để Học sinh nuôi dưỡng sở thích trong một tâm thế chủ động, thoải mái, cả bên trong và ngoài lớp học. Đồng thời, Học sinh cũng cần thể hiện sự cam kết của mình trong các hoạt động mình tham gia, thông qua cách các em khám phá thế giới và khám phá chính bản thân mình.