Nhà trường tiếp nhận tối đa 10% Học sinh là Trẻ có Quyền đặc biệt, dựa vào nhu cầu và khả năng học tập đủ điều kiện của trẻ.

Học sinh có khả năng và mong muốn nhập học tại NLCS HCMC sẽ trải qua bài đánh giá chính thức với Chuyên gia Tâm lý của chúng tôi. Phòng Tuyển sinh, Chuyên gia Tư vấn dành cho Trẻ có Quyền đặc biệt, và Hiệu trưởng sẽ xem xét kỹ lưỡng hồ sơ nhập học. Trong trường hợp Học sinh đáp ứng đủ yêu cầu nhập học, Nhà trường sẽ mời các em tham gia buổi phỏng vấn cùng Hiệu trưởng và Chuyên gia Tư vấn dành cho Trẻ có Quyền đặc biệt.

Sau khi trở thành Học sinh của NLCS HCMC, các Giáo viên và trợ giảng trên lớp sẽ hỗ trợ các em tiếp nhận chương trình học tập một cách hiệu quả.

Chương trình hòa nhập tại NLCS HCMC tập trung vào việc đảm bảo chất lượng học tập hiệu quả của Học sinh, để trẻ là những người độc lập trong quá trình học tập và phát triển. Nhà trường hiểu rằng, mỗi Học sinh đều có những cách học tập khác nhau, và một số bạn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn các bạn khác. Vì vậy, các nhóm Hòa nhập hiện diện tại trường nhằm đảm bảo việc mang đến một nền giáo dục dễ tiếp cận mà không kém phần thử thách cho Học sinh. Chương trình được triển khai theo nhiều hình thức hỗ trợ, bao gồm: hỗ trợ cá nhân khi một Giáo viên phụ trách một Học sinh, làm việc nhóm, và tham vấn cùng Tư vấn viên.