Các tổ chức liên kết  

NLCS HCMC tự hào hợp tác với các tổ chức giáo dục hàng đầu đến từ thành phố, quốc gia của chúng tôi và hơn thế nữa. Chúng tôi kết hợp mọi nguồn lực và sự hướng dẫn đến từ các tổ chức liên kết để cải thiện các yếu tố trong chương trình giảng dạy tiếng Việt, NLCS và quốc tế. Các tổ chức đối tác và lời khuyên của họ là vô giá đối với sự thành công của toàn bộ cộng đồng chúng tôi.

Thông qua mạng lưới liên kết, học sinh và nhân viên được hỗ trợ thêm thông qua hướng dẫn chương trình giảng dạy, công nghệ giáo dục tiên tiến và một loạt các cơ hội phát triển nghề nghiệp để mở rộng chuyên môn của giáo viên.

ECIS

Được thành lập vào năm 1965, ECIS (Tổ chức hợp tác giáo dục cho các trường quốc tế) là một tổ chức thành viên phi lợi nhuận toàn cầu. ECIS tồn tại như một động lực sống chuyên nghiệp đối với các thành viên trong tổ chức, là một một mạng lưới sôi nổi gồm những người chu đáo và những người tạo ra sự thay đổi. Các thành viên của tổ chức đại diện cho 500 cộng đồng thành viên và hơn 40.000 nhà giáo dục và lãnh đạo đầy nhiệt huyết tại hơn tại 80 quốc gia trên sáu lục địa.

IB PYP Candidacy

PYP cung cấp một khung chương trình giảng dạy xuyên ngành, dựa trên yêu cầu giúp xây dựng sự hiểu biết khái niệm. Đó là phương pháp giáo dục lấy học sinh làm trung tâm dành cho trẻ từ 3-12 tuổi. Nó phản ánh những gì tốt nhất về nghiên cứu giáo dục, tư tưởng lãnh đạo và kinh nghiệm thu được từ các Trường IB trên thế giới.

Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một tổ chức liên kết của NLCS HCMC, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin tại đây [email protected] .